Chuyên dạy thanh nhạc uy tín tại Hồ Chí Minh

Updated on 02/17/2022 in Văn Hóa
1 on 04/03/2023

Tại Hồ Chí Minh có trường nào dạy thanh nhạc uy tín vậy các anh chị? Em cần tìm chỗ cho nhỏ em gái, năm tới nó tính thi vào trường nhạc.

Rate this thread
  • Liked by
Reply
0 on 02/17/2022

Mình có biết ở SEAMI dạy thanh nhạc giỏi nè bạn (https://seami.vn/khoa-hoc-thanh-nhac/). Lúc trước chị mình học ở đây rồi thi đại học văn hóa nghệ thuật quân đội đó.

  • Liked by
Reply
Cancel