Địa điểm bán đá muối nhập khẩu

Updated on October 26, 2017 in Kinh Tế
1 on October 26, 2017

Đá muối mà được nhập khẩu thì bên cửa hàng nào họ bán giá tốt?
Các bên địa chỉ sản phẩm chất lượng cao thế nào có chất lượng hay không?
Và đá muối này có đồ hàng giả hay không

  • Liked by
Reply
0 on October 26, 2017

Đá nhập khẩu bên trang damilama đó ban.
Bên đó bán chất lắm đó và sản phẩm khá là tốt bạn nha.
Và nếu được mình thích làm đẹp từ đá muối và đá muối bên này https://damilama.com/10-chieu-lam-dep-toan-bang-da-muoi-hong-himalaya/ có chia sẻ làm đẹp nè hehe

  • Liked by
Reply
Cancel