Thắc mắc về món bún bò Huế

Updated on March 30, 2018 in Du Lịch
0 on March 30, 2018

Mình hay tự hỏi không biết bún bò ở Huế khác gì với bún bò Huế mà mọi người vẫn làm và ăn ở những nơi khác không phải là ở Huế ạ?

  • Liked by
Reply