Thắc mắc về món bún bò Huế

Updated on 03/30/2018 in Du Lịch
0 on 04/25/2023

Mình hay tự hỏi không biết bún bò ở Huế khác gì với bún bò Huế mà mọi người vẫn làm và ăn ở những nơi khác không phải là ở Huế ạ?

Rate this thread
  • Liked by
Reply