Xin tên bài hát của Trung Quân Idol

Updated on April 5, 2018 in Xã Hội
0 on April 5, 2018

Hôm qua đi ngang Wichita – Tarot coffee bên cái 41 Hoa Hồng, thấy có mở bài nhạc của Trung Quân idol về mưa gì đó hay quá, mà chẳng lẽ lại chạy vô hỏi quán ơi, quán cho em xin tên bh thì hơi kỳ. Kh biết có bạn nào biết bài đó không ta, chiều mưa bay gì đó đó.

  • Liked by
Reply