Top 10 Câu nói ý nghĩa nhất trong anime Fullmetal Alchemist về bản chất của thế giới và con người

Bản chất của lòng kiêu hãnh

“Wrath and the like do not exist inside me. There is no wrath, or lust, or sloth, or greed, or gluttony, or envy, such emotions have fled from my father. My name is Pride.”

Lược dịch: Phẫn nộ hay những thứ khác không tồn tại bên trong ta. Không phẫn nộ, không nhục dục, không lười biếng, không tham lam, không đói khát, không đố kị… Chỉ có những cảm xúc đã trốn chạy từ người cha của ta. Tên ta là Kiêu Hãnh.

Ý nghĩa: Ai cũng có lòng kiêu hãnh, và ai cũng có thể đạt được lòng kiêu hãnh. Chúng ta cảm thấy bản thân có gì đó hơn người, hoặc sở hữu một thứ mà không ai có, đó cũng chính là lòng kiêu hãnh. Không giống như sáu tật xấu khác của con người, kiêu hãnh đứng ngoài và được một bộ phận con người khẳng định là một đức tính tốt, mặc dù tất cả những gì kiêu hãnh làm là chạy trốn và phủ nhận tất cả những tính xấu khác mà thôi.

Bản chất của con người

“They may well be tenacious creatures, but humans are easy to dupe.”

Lược dịch: Họ có thể là những sinh vật ngoan cường, nhưng con người rất dễ bị đánh lừa.

Ý nghĩa: Con người quả thực là những sinh vật ngoan cường, đó là lí do họ làm chủ thế giới. Nhưng chính việc chấp nhận sự thật ấy một cách quá mức nên con người mới dễ bị đánh lừa. Họ nghĩ mình ngoan cường nên họ tin rằng mình có thể vượt qua tất cả. Họ nghĩ mình ngoan cường nên mới chấp nhận thử thách một cách mù quáng. Điều này lí giải vì sao con người chứa trong mình vô vàn phẩm chất tốt đẹp nhưng vẫn thua cuộc trước những thế lực tà ác.

Bản chất của sự sống

“Let me get this straight, you think surrendering, and offering yourself will stop the war? How arrogant. The life of each human is worth one, that’s it. Nothing more, nothing less.”

Lược dịch: Để ta giải thích nhé, ngươi nghĩ ngươi đầu hàng và hiến mạng thì sẽ dừng được cuộc chiến tranh này ư? Thật kiêu ngạo! Sinh mạng của một con người chỉ đáng giá với bản thân họ, chấm hết. Không nhiều hơn, mà cũng không ít hơn.

Ý nghĩa: Một số người nghĩ rằng sinh mạng của họ cao quý hơn người khác, đặc biệt là những người nắm giữ địa vị trong xã hội. Nhưng thực ra họ cũng cũng chỉ là một con người, và khi cái chết cận kề, chẳng ai có thể hơn ai cả. Một cái nhìn tiêu cực nhưng chuẩn xác về sinh mạng của con người.

Bản chất của sự yếu đuối

“It’s remarkable how weak they are. They have an innate fear of the dark. And how do they handle this fear? They simply pretend that it doesn’t exist. They run away from it. How could anyone say humans aren’t weak? It’s an inherent trait.” 

Lược dịch: Quá rõ ràng chuyện con người yếu đuối đến mức nào. Họ có nỗi sợ bẩm sinh với bóng tối. Và làm thế nào họ vượt qua được nỗi sợ hãi ấy? Họ đơn giản vờ như chúng không tồn tại. Họ chạy trốn khỏi chúng. Vậy thì sao ai cũng bảo rằng con người không có điểm yếu. Đó là một đặc điểm cố hữu rồi.

Ý nghĩa: Con người sinh ra ai cũng có một nỗi sợ hãi. Đó là một thiên hướng bẩm sinh, nhưng hầu hết con người đều coi nhẹ chúng và giả vờ như chúng không tồn tại. Thực chất, việc không nhìn nhận đúng đắn điểm yếu của mình chính là điểm yếu lớn nhất của con người.

Bản chất của tự do

“But why?! I just wanted to understand this world’s knowledge. I wanted to experience it, free. I just wanted to be free! FREE TO KNOW!”

Lược dịch: Nhưng tại sao chứ? Ta chỉ muốn hiểu toàn bộ tri thức của thế giới này. Ta chỉ muốn được trải nghiệm nó, một cách tự do. Ta chỉ muốn được tự do! Tự do để biết!

Ý nghĩa: Đôi lúc con người quá coi trọng tự do, rằng đó là kết quả của quá trình đấu tranh gian khổ hay phá vỡ kìm kẹp. Nhưng không! Tự do đơn giản là khi chúng ta được phép biết sự thật mà chúng ta có quyền được biết.

Bản chất của sự hy sinh

“Why must everyone make such a fuss over the death of a single soldier? The moment a soldier dons his uniform, he accepts the reality that he might be buried in it.”

Lược dịch: Vì sao mọi người cứ làm ầm lên về cái chết của một người lính? Vào giây phút người lính ấy khoác lên mình bộ quân phục, anh ta đã phải chấp nhận sự thật rằng mình sẽ bị chôn vùi trong chính bộ quân phục đó.

Ý nghĩa: Vốn dĩ không có cái chết cao cả, cũng không có sự hy sinh cao cả. Số phận của con người là do con người lựa chọn, cũng như cái chết sẽ đến trong dòng thời gian. Không ai có thể thay đổi quyết định của bản thân trong quá khứ cũng như ngăn chặn cái chết ập đến bất cứ lúc nào. Đó là một sự thật hiển nhiên nhưng mọi người đều trốn tránh.

Bản chất của lòng tham

“You want to bring back someone that you’ve lost. You might want money. Maybe you want women. Or, you might want to protect the world. These are all common things people want. Things that their hearts desire. Greed may not be good, but it’s not so bad, either. You humans think greed is just for money and power! But everyone wants something they don’t have.” 

Lược dịch: Ngươi muốn đưa một người đã khuất quay trở về. Ngươi muốn có tiền. Có khi ngươi muốn phụ nữ. À, chắc hẳn ngươi muốn bảo vệ thế giới. Đó đều là những thứ cơ bản mà con người ham muốn. Những điều trái tim họ ham muốn. Tham lam không hẳn là tốt, mà cũng không hẳn là xấu. Con người tưởng rằng lòng tham là chỉ nhắc đến tiền bạc và quyền lực! Nhưng tất cả mọi người đều ham muốn những thứ mình không có.

Ý nghĩa: Tham lam không hẳn là tốt, nhưng cũng không hơn là xấu, vì đó là một đặc tính con người sở hữu từ khi mới xuất hiện trên cõi đời này. Lòng tham cần phải hiểu ở một mức phổ quát hơn, rộng hơn tiền bạc, quyền lực và danh vọng – lòng tham nhằm chỉ tất cả những mong muốn của con người mà thứ họ không có.

Bản chất của chiến tranh

“Really? And what about your sick games? Don’t kid yourself, Mustang, you know how humans love to watch other people suffer while making fools of themselves. I mean, why else would you constantly be at war with each other?”

Lược dịch: Thật vậy ư? Thế còn mấy cuộc chiến chán ốm của ngươi thì sao? Đừng tự đùa giỡn, Mustang, ngươi biết con người cảm thấy vui thích đến thế nào khi nhìn người khác tỏ ra ngu ngốc và phải chịu đựng chúng. Hay nói cách khác, ý ta là tại sao ngươi vẫn cứ có mặt trong những cuộc chiến tranh?

Ý nghĩa: Mục tiêu bề mặt của chiến tranh có thể là tiền bạc, danh vọng và quyền lực. Nhưng thẳm sâu bên trong góc tối của con người, động lực thúc đẩy chiến tranh lại chính là nhu cầu thỏa mãn khi nhìn thấy bất hạnh của người khác, nhìn thấy người khác bị dằn vặt trong đau đớn. Đó mới chính là bản chất của chiến tranh.

Bản chất của chân lí

“Who am I? One name you might have for me is The World, or you might call me The Universe, or perhaps God, or perhaps the Truth. I am all and I am one, so of course this also means that I am you.”

Lược dịch: Ta là ai ư? Ngươi có thể gọi ta là “Thế giới”, mà cũng có thể gọi là “Vũ trụ”, hoặc “Chúa”, hoặc “Chân lý”. Ta là một, là tất cả, và điều đó cũng có nghĩa ta là ngươi.

Ý nghĩa: Chân lí không nằm ngoài tầm với của con người. Thế giới chứa đựng chân lí, vũ trụ chứa đựng chân lí, thánh thần và cả con người cũng không ngoại lệ. Bất kì ai cũng nắm giữ trong mình một phần của chân lí, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể đạt được toàn bộ chân lí. Không ai có thể làm được điều đó.

Bản chất của thần thánh

“Open your eyes. ‘God’ is nothing more than a construct created by man to inspire fear and promote order. If you wish to see me struck down, for all these atrocities, use your own hands to do so, not ‘God’s’.” 

Lược dịch: Mở mắt ra. “Chúa” chẳng có gì hơn một tạo vật được con người tạo ra để thúc đẩy nỗi sợ hãi và khẳng định uy quyền. Nếu ngươi muốn đánh bại ta, vì tất cả những hành động tàn bạo này, hãy sử dụng chính bàn tay của mình ấy, không phải bàn tay của “Chúa”.

Ý nghĩa: Chúa hay thần thánh là sản phẩm của tôn giáo, là sản phẩm của ý thức con người nên vốn dĩ chúng không tồn tại. Và sự thật rằng chúng ta không thể cứ trông cậy mãi vào những thứ hư vô. Nếu muốn chiến thắng, hãy sử dụng chính đôi tay của mình để làm điều đó.

Rate this post

Be the first to post a comment.

Add a comment