Top 9 Nhóm phím tắt hữu dụng trên tất cả các trình duyệt Web

Phím tắt để điều hướng

 • Alt + Mũi tên sang trái, Backspace: Thao tác Back/Quay lại trang trước ·        
 • Alt + Mũi tên sang phải, Shift + Backspace: Thao tác Forward/Chuyển đến trang tiếp ·         
 • F5: Tải lại trang. ·         
 • Ctrl + F5: Tải lại trang và xóa cache, tải lại toàn bộ website. ·         
 • Escape: Dừng tải trang. ·         
 • Alt + Home: Mở trang chủ (homepage).

Phím tắt liên quan đến tìm kiếm

 • Ctrl + K, Ctrl + E: Thao tác điều hướng tới ô tìm kiếm tích hợp sẵn trên trình duyệt (hoặc vào ô địa chỉ dưới chức năng tìm kiếm nếu trình duyệt không có ô tìm kiếm riêng rẽ). Ctrl + K không làm việc trên Internet Explorer mà phải dùng Ctrl+E. Trên Google Chrome, khi nhấn Ctrl + K (Command + K, với Mac) bạn sẽ được đưa đến thanh địa chỉ để tìm kiếm với Google. ·         
 • Alt + Enter: Thao tác thực hiện và hiển thị kết quả tìm kiếm trên một tab mới. ·         
 • Ctrl + F, F3: Thao tác mở ô tìm kiếm thông tin trong trang hiện tại (tìm kiếm dạng Find). ·         
 • Ctrl + G, F3: Thao tác chuyển tới kết quả tìm kiếm tiếp theo trong các kết quả đã tìm thấy. ·         
 • Ctrl + Shift + G, Shift + F3: Thao tác chuyển về kết quả tìm kiếm trước đó trong các kết quả đã tìm thấy.

Các phím tắt trình duyệt khác

 • Ctrl + P: Thao tác In trang web hiện tại. ·         
 • Ctrl + S: Thao tác lưu trang web đang mở về máy tính. ·         
 • Ctrl + O: Thao tác mở một file trên máy tính. ·         
 • Ctrl + U: Thao tác mở mã nguồn của trang hiện tại. (Không làm việc trên Internet Explorer).
 • F12: Thao tác mở các công cụ phát triển Developer Tools (Yêu cầu extension Firebug cho Firefox).

Phím tắt cho thanh địa chỉ

 • Ctrl + L, Alt + D, F6: Thao tác điều hướng đặt con trỏ vào thanh địa chỉ. ·         
 • Ctrl + Enter: Thêm tiền tố www. và hậu tố .com vào văn bản đã gõ trong thanh địa chỉ, và sau đó mở trang web với tên đầy đủ đó.
 • Alt + Enter: Thao tác mở trang web vừa nhập tại thanh địa chỉ trên một tab mới.

Hoạt động kích chuột trên tab

 • Kích chuột giữa (cuộn chuột) vào một Tab: Thao tác đóng tab. ·         
 • Ctrl + chuột trái hoặc nhấp con lăn chuột vào link: Mở link trong một tab mới nhưng vẫn ở trang hiện tại.
 • Shift + nhấp chuột trái vào link: Mở link trong một cửa sổ trình duyệt mới. ·         
 • Ctrl + Shift + click chuột trái vào link: Mở liên kết trong tab mới và di chuyển đến tab đó.

Phím tắt di chuyển

 • Space, Page Down: Thao tác chuyển xuống 1 khung nhìn màn hình. ·         
 • Page Up: Thao tác chuyển lên 1 khung nhìn màn hình. ·         
 • Home: Thao tác lên đầu trang. ·         
 • End: Thao tác xuống cuối trang. ·         
 • Kích cuộn chuột: Thao tác cuộn khung hình bằng cách kéo chuột lên hoặc xuống.

Phím tắt khi thao tác với Tab

 • Ctrl + 1 đến 8: Để chọn một tab cụ thể đang mở, số thứ tự được đánh từ trái sang phải ·         
 • Ctrl + 9: Để chuyển tới tab cuối cùng ·         
 • Ctrl + Tab: Để chuyển sang tab tiếp theo, thông thường là tab bên phải. (Ctrl + Page Up cũng hoạt động nhưng không dùng được trong trình duyệt Internet Explorer). ·         
 • Ctrl + Shift + Tab: Để chuyển sang tab trước đó, thông thường là tab bên trái. (Ctrl + Page Down cũng hoạt động nhưng không dùng được trong IE). ·         
 • Ctrl + W, Ctrl + F4: Thao tác đóng tab hiện tại. ·         
 • Ctrl + Shift + T: Thao tác mở lại tab cuối cùng vừa đóng. ·         
 • Ctrl + T: Thao tác mở một tab mới. ·         
 • Ctrl + N: Mở một cửa sổ mới. ·         
 • Alt + F4: Thao tác đóng cửa sổ hiện tại. (Làm việc với mọi cửa sổ đang mở, kể cả các ứng dụng).

Phím tắt trình duyệt để phóng to/thu nhỏ

 • Ctrl và +, Ctrl + cuộn chuột lên: Thao tác phóng to trang web. ·         
 • Ctrl và -, Ctrl + cuộn chuột xuống: Thao tác thu nhỏ trang web. ·         
 • Ctrl + 0: Thao tác trở về tỉ lệ mặc định. ·         
 • F11: Thao tác chuyển bật/tắt chế độ xem toàn màn hình.

Phím tắt cho History và Bookmark

 • Ctrl + H: Thao tác mở lịch sử duyệt web của trình duyệt.      
 • Ctrl + J: Thao tác mở lịch sử Download của trình duyệt.
 • Ctrl + D: Thao tác lưu trang hiện tại đang mở vào Bookmark. 
 • Ctrl + Shift + Del: Thao tác mở cửa sổ xóa lịch sử duyệt web.
Rate this post

Be the first to post a comment.

Add a comment