Hỏi xoáy đáp xoay – Nếu tiếng Việt trở thành ngôn ngữ Quốc Tế thì sao

Fuck Trở thành cái gì á? Hả? Cái gì xảy ra á? Chuyện gì xảy ra hả? iem chịu Hỏi hay thế ~Gãi gãi~ Để xem đã Tớ sẽ nói sai hết ahihi Thực sự là tiếng Việt rất khoai Chắc là sẽ khoai lắm đấy Tớ nghĩ fuc Tớ sẽ phải tập khoảng 4 tới 5 năm bởi đây là một kiểu phát âm khác Học nặng lắm Tớ nghĩ rằng nó sẽ rất khó bởi vì chị sẽ phải học những kí tự mới trong tiếng việt ngôn ngữ thế giới á? Há há Thế thì khó học lắm "không biết tiếng việt" @@ iem chịu Thế thì tuyệt quá Nếu tiếng việt trở thành ngôn ngữ toàn thế giới Em sẽ cày tiếng việt và nói "Hello"

Be the first to post a comment.